รูปภาพสินค้า รหัส9780201433074
9780201433074
-
ผู้เขียนStephen A. Rago, W. Richard Stevens

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 2,700.00 บาท
ราคาสุทธิ 2,700.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780201433074
จำนวน: 927 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 242 x 65 มม.
น้ำหนัก: 2110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Rago (one of the Bell Laboratories developers who built UNIX System V, Release 4) updates the late Stevens' text on programming in the UNIX environment after some 13 years. He has updated the chapters on file input/output (I/O), files and directories, standard I/O library, system data files and information, process environment, process control, process relationships, signals, daemon processes, interprocess communication, network IPC (information processing center), terminal I/O, pseudo terminals, database libraries, and communicating with network printers. Rago has also added chapters on threads, multithreaded programming, and socket interfaces. Interfaces have been brought into line with the 2001 version of the POSIX.1 standard and case studies have been changed to cover more relevant real-world examples, most of which have been tested on the platforms of FreeBSD 5.2.1, the Linux2.4.22 kernel, Solaris 9, and Darwin 7.4.0 (the Free BSD/Mach hybrid underlying Apples Mac OS X 10.3). Annotation ฉ2005 Book News, Inc., Portland, OR
:: สารบัญ
Chapter 1 UNIX system overview
Chapter 2 UNIX standardization and implementations
Chapter 3 File I/O
Chapter 4 Files and directories
Chapter 5 Standard I/O library
Chapter 6 System data files and information
Chapter 7 Process environment
Chapter 8 Process control
Chapter 9 Process relationships
Chapter 10 Signals
etc.