รูปภาพสินค้า รหัส9780194569682
9780194569682
Oil and Gas 2 gives you the language, information, and skills you need to start your career. Learn the English you need to do the job...
ผู้เขียนAlison Pohl, Jon Naunton, -

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 455.00 บาท
ราคาสุทธิ 455.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194569682
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 277 x 6 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
A pre intermediate course for students studying for a career in the oil and gas industries, who will need English to communicate at work. Oil and Gas 2 is ideal for pre work students, studying at pre intermediate level, who will need to use English in work situations. Oil and Gas 2 develops the vocabulary, language, and skills that students need to understand the industry, and apply this knowledge to practical situations such as refinery processes and downstream distribution.

- Topic based syllabus, covering a range of subjects such as engineering and construction, production and distribution, and
project management
- Teaches English in context, so students practise the language and skills they need for the job in real work situations
- Real world profiles from genuine professionals in the 'It's my job' section offer authentic and engaging insights into the oil and
gas industry
- Extra facts, figures, quotations, and specialist terminology included in the top margin of unit pages
- The Teacher's Resource Book provides specialist background to the industry for every unit, as well as industry tips to support
non expert teachers

A highly communicative course, Oil and Gas provides students with functional language to use in a variety of work scenarios. Listening activities expose students to a variety of situations and accents, from both native and non native English speakers. Activities include dialogues, presentations, and interviews. The 'Number Talk' and 'Professional Skills' features in each unit cover items of numeracy, measurement, and associated language relevant to working in the oil and gas industries.

The Writing Bank in level 1 and Reading Bank in level 2 that appears in the middle of the book provides basic writing and reading practice, and teaches students important skills such as technical report writing. The course supports teachers in the vocational teaching situation, providing them with specialist background information for the industry.
:: สารบัญ
1. Oil and gas today
2. Discovery
3. Hydrocarbons
4. Exploration
5. Drilling
6. Environmental protection
7. Engineering and construction
8. Production
9. Transportation and storage
10. Refinery processes
, etc.