รูปภาพสินค้า รหัส9780194425896
9780194425896
Primary Resource Books for Teachers.
ผู้เขียนHans Mol, Gordon Lewis

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,025.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,025.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194425896
จำนวน: 154 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 277 x 10 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Helps teachers of young learners introduce and practise grammar in a fun and motivating way. Steers a middle course between grammar based and communicative approaches to teaching: meaning is the main focus of all language teaching and grammar is an intrinsic part of making meaning explicit.

Key features:
- Ready made, enjoyable grammar activities to supplement coursebooks.
- Strengthens grammatical accuracy in a fun and purposeful way.
- Activities focus on key grammatical points for young learners and align with the CEF.
- Contents organized by communicative goal (e.g. talking about the past), cross referenced to grammar teaching point (e.g. past
simple).
- Includes activities for different learning styles.
- Promotes critical and creative thinking skills and language awareness.
- Photocopiable worksheets for many of the activities.
:: สารบัญ
1. Talking about yourself and others
2. Talking about what you've got: have (got), possessive pronouns
3. Talking about what you do a lot: present simple tense
4. Talking about what happened in the past: past simple tense
5. Asking about things: questions with wh-words, did, and be
6. Changing a statement into a question: question tags
7. Talking about what you like, love, or hated: like, love, hate + noun or -ing
8. Describing things and people: adjectives
9. Describing how things are done: adverbs
10. Talking about amounts and quantity: countable and uncountable nouns, (How) much/many
, etc.