รูปภาพสินค้า รหัส9780194388832
9780194388832
-
ผู้เขียนPaul Radley, Daniela Simons

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 235.00 บาท
ราคาสุทธิ 235.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194388832
จำนวน: 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 290 x 4 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Horizons: a four-level course for secondary students Easy to use and easy to learn from, Horizons motivates students and gets results. Interesting contexts, real language, clear explanations and thorough pratice give students everything they need to speak, read, listen and write successfully.
:: สารบัญ
Unit 1 Verb+infinitive or -ing use to Comparatives and Superlatives of adverbs
Unit 2 Second conditional make + adjective make + verb
Unit 3 Have/get something done should and ought to
Unit 4 Question tags Reported speech Reporting questions
Unit 5 Should have and ought to have Past perfect Reported speech
Unit 6 Wish + Past perfect Third conditional make, let, allow + verb
Unit 7 Passive Reflexive pronouns Reciprocal pronouns
Unit 8 Be/get used to Present simple passive