รูปภาพสินค้า รหัส9780194388825
9780194388825
-
ผู้เขียนPaul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194388825
จำนวน: 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 280 x 4 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Horizons: a four-level course for secondary students Easy to use and easy to learn from, Horizons motivates students and gets results. Interesting contexts, real language, clear explanations and thorough practice give students everything they need to speak, read, listen and write successfully.
:: สารบัญ
Unit 1 Will/Adverbs expressing certainty may, might
Unit 2 Must/Have to/Don't have to
Unit 3 First conditional/When, as soon as, unless/Defining relative clauses
Unit 4 Must, May, Might, Could, Can't/Non-defining relative clauses
Unit 5 Could, was/were able to, managed to
Unit 6 Present perfect each,every, all
Unit 7 Present perfect continuous/Adjectives and prepositions
Unit 8 Make, do, get/Present simple passive