รูปภาพสินค้า รหัส9780194388801
9780194388801
-
ผู้เขียนPaul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194388801
จำนวน: 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 4 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Horizons: a four-level course for secondary students Easy to use and easy to learn from, Horizons motivates students and gets results. Interesting contexts, real language, clear explanations and thorough practice give students everything they need to speak, read, listen and write successfully.
:: สารบัญ
Starter Unit The verb be/Present simple
Unit 1 The verb be/Present simple/The verb have got/Present Simple/A,an,some and any
Unit 2 Singular and plural nouns (2) Possessive's/The verb have got/Present simple
Unit 3 Present simple/like + ing/Object pronouns
Unit 4 Present simple/The verb have/Adverbs of frequency/Prepositions of time
Unit 5 Present continuous
Unit 6 Countable and uncountable nouns/Many and How many?/Much and How much?/There is and
There are/Some and any/A few and a little/A lot of and lots of/Too many, too much and (not)
enough
Unit 7 I'd like...and Would you like...?/Making suggestions/Can for ability
Unit 8 The verb be/Past simple/Prepositions of place/Can for permission/Can,Could and may for requests