รูปภาพสินค้า รหัส9780194388764
9780194388764
-
ผู้เขียนPaul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194388764
จำนวน: 111 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 300 x 5 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Horizons: a four-level course for secondary students Easy to use and easy to learn from, Horizons motivates students and gets results. Interesting contexts, real language, clear explanations and thorough practice give students everything they need to speak, read, listen and write successfully.
:: สารบัญ
Unit 1 Home/Parts of a house/Possessions/Dates, birthdays; Star signs/Teen Scene (a school magazine)
Unit 2 Family/Descibing people (physical description)/Families in Britain
Unit 3 Music/Like and dislikes/Spots and free-time activities/Agreeing and disagreeing/Films
Unit 4 Telling the time/Daily routine/Days of the week; Lifestyle/Jobs in the house/School sports
Unit 5 The present/Everyday activities/School subjects/Schools in the UK and the USA
Unit 6 Food and drink/Quantities/A healthy diet/A family barbecue/The British diet/Eating and health
Unit 7 At a restaurant/Making requests and offers/Making suggestions/Skills and abilities/The influence
of American culture/American English
Unit 8 The past/Place and date of birth/Permission and requests/House rules/Dictionary