รูปภาพสินค้า รหัส9780194373289
9780194373289
-
ผู้เขียนLyn Scott, David Scott

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194373289
จำนวน: 80 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 275 x 5 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Natural English intermediate workbook

The workbook contains thorough practice of the grammar, vocabulary, and natural English covered in the student's book. Avaible in with key and without key editions.

Also in the workbook

Expand your grammar look at p.24
grammar extension work
Expand your vocabulary look at p.74
building on the student's book vocabulary
Wordbooster look at p.37
further practice of the student's book wordbooster
Say it! look at p.66
practice of natural English and language in context
Write it! look at p.45
suggestions for written extension activities
:: สารบัญ
Unit One natural English making people listen conversation openers hopes and plans responding with
interest and sympathy
Unit Two natural English be/have got sth left giving opinions, agreeing and disagreeing talking about
priorities offers and requests
Unit Three natural English me too/me neither imprecise periods of time
Unit four natural English expressing a preference saying how much how know
Unit Five natural English thanking and replying suggestions and replies it depends generalizations (1)
Unit Six natural English giving and responding to exciting news fortunately, hopefully, surprisingly
Unit Seven natural English have a great/dreadful/good time do/did for emphasis commenting on a book
or a film
Unit Eight natural English asking for help prepositions at the end of wh- questions permission and
requests giving advice
Unit Nine natural English vague and exact time emotional reactions saying how quickly you do things
Unit Ten natural English the whole get+past participle (passive use) making and accepting excuses

Etc.