รูปภาพสินค้า รหัส9780194314749
9780194314749
Oxford Children’s Picture Dictionary teaches young children a basic English vocabulary of 840 words.
ผู้เขียนCharles Innes, L.A. Hill

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 560.00 บาท
ราคาสุทธิ 560.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194314749
จำนวน: 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 275 x 5 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 1997
:: เนื้อหาโดยสังเขป
There are 52 topic based pages, with attractive colour pictures. The topics are relevant and interesting to children, e.g. at the seaside; sport; having fun; in space; What time is it? Each topic introduces about 15 new words, clearly printed and illustrated. All words are listed in an alphabetical index with phonetic transcription. Simple exercises in this new edition help children talk about each topic picture, and spell and alphabetize new words. It can be used at home or in class, as a basis for oral or written activities.
:: สารบัญ
1. numbers
2. the alphabet
3. my body
4. my head
5. colours
6. clothes
7. our family
8. the house
9. the kitchen
10. at the table
, etc.