รูปภาพสินค้า รหัส9780131436978
9780131436978
-
ผู้เขียนMICHAEL SCHWARZ, CARL ALBING

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780131436978
จำนวน: 567 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 230 x 26 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Prentice Hall Ptr 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Linux is the fastest-growing Java development platform because it saves money and then saves time by serving as a platform for both development and deployment. But developers face significant platform-specific challenges when managing and deploying Java applications in a controlled production environment. Written for Java and Linux developers alike, Java™ Application Development on Linuxฎ is the hands-on guide to the full Java application development lifecycle on Linux.

Determined to spare other developers hours of trial and error, the authorsAlbing and Schwarz demonstrate the platform, tools, and application development by constructing a real-world, database-driven budget application. After a simple command-line application introduces basic tools, this program leads readers through business logic object analysis, database design, Java servlet UIs, Java Server Pages (JSP) UIs, Swing GUIs, and Standard Widget Toolkit (SWT) GUIs. Scaling up to the enterprise level provides the opportunity to use the JBoss Application Server and Enterprise JavaBeans (EJB). The authors conclude by demonstrating how a hierarchy of budgets can be created, tracked, and shared with Concurrent Versions System (CVS). A companion Website includes all source code and a link to each tool described.

:: สารบัญ
Part 1 Getting Started
Part 2 Developing Business Logic
Part 3 Developing Graphical User Interfaces
Part 4 Developing Web Interfaces
Part 5 Developing Enterprise Scale Software