รูปภาพสินค้า รหัส9780130848741
9780130848741
-
ผู้เขียนJim Maloney

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,915.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,915.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780130848741
น้ำหนัก: 900 กรัม
เนื้อในพิมพ์: -ไม่ระบุ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pearson Education, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
- Master COM, DCOM, MTS, ADO, and OLE DB!
- Practical techniques for building scalable, distributed business applications
- Effective design: Maximizing performance and avoiding bottlenecks
- Complete DCOM server-side and client-side walkthroughs - including troubleshooting
- Detailed example applications: database access via OLE DB interfaces and ADO
- Powerful Web interfaces with Active Server Pages (ASP)
Design, develop, and deploy multi-tier applications with Visual C++ 6.0 - start to finish! If you're an experienced Visual C++/MFC programmer who's serious about multi-tier development, you've come to the right place. In this book, expert developer and instructor Jim Maloney helps you master every key technology you'll need to know, including COM/DCOM, MTS, ADO, OLE DB, and more.
Maloney walks you step-by-step through building and deploying robust multi-tier systems, presenting in-depth code examples proven in the classroom and in production environments. Master design techniques that lead to more robust, high-performing distributed applications; create and implement object models, and build client-side persistence layers that elegantly abstract your business objects.
Gain an in-depth understanding of OLE DB and ADO, through detailed hands-on applications demonstrating database access via OLE DB interfaces and ADO middle-tier code. Then, learn all you need to know to work with MTS: creating packages; installing components, the MTS API, stateful and stateless objects, debugging, shared properties, security, implementing the data services layer, and more.