รูปภาพสินค้า รหัส9780071588300
9780071588300
Data types, operators, and control statements Classes, objects, and methods Properties, indixers, and events...
ผู้เขียนHerbert Schildt

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,152.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,152.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780071588300
จำนวน: 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 231 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: McGraw-Hill  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Essential Skills, Made Easy! Let master programmer and bestselling author Herb Schildt teach you the fundamentals of C#, Microsoft's premier programming language for the .NET Framework. You'll begin by learning to create, compile, and run a C# program. Then it's on to data types, operators, control statements, methods, classes, and objects. You'll also learn about inheritance, interfaces, properties, indexers, exceptions, events, namespaces, generics, and much more. Of course, new C# 3.0 features, such as LINQ, lambda expressions, and anonymous types, are included. Start programming in C# 3.0 today with help from this fast paced, hands on tutorial.

Designed for Easy Learning, this title includes: Key Skills & Concepts; Lists of specific skills covered in the chapter; Ask the Expert, Q&A sections filled with bonus information and helpful tips; Try This, Hands on exercises that show how to apply your skills Notes; Extra information related to the topic being covered Self Tests; Chapter ending quizzes to test your knowledg; and, Annotated Syntax, Example code with commentary that describes the programming techniques being illustrated.
:: สารบัญ
1. C# Fundamentals
2. Introducing Data Types and Operators
3. Program Control Statements
4. Introducing Classes, objects, and Methods
5. More Data Types and Operators
6. A Closer Look at Methods and Classes
7. Operator Overloading, Indexers, and Properties
8. Inheritance
9. Interfaces, Structures, and Enumerations
10. Exception Handling
, etc.