รูปภาพสินค้า รหัส9780071221085
9780071221085
This International Student Rdition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนEric W. Noreen, Ph.D., Peter C. Brewer, Ph.D., Ray H. Garrison, Ph.D.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,050.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,050.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780071221085
จำนวน: 628 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 230 x 276 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Mcgraw-hill International Enterprises 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Managerial Accounting for Managers, 2nd Edition" by Noreen/Brewer/Garrison is based on the market-leading text, "Managerial Accounting", by Garrison, Noreen and Brewer. The Noreen book was created to serve customers who do not wish to teach the financial accounting-oriented content that is included in the Garrison book. Of our three books (the Brewer book, the Garrison book, and the Noreen book), the Noreen book is the most pure management accounting textbook. The other two books have greater amounts of financial accounting content. "Managerial Accounting for Managers, 2nd Edition" is geared towards professors who love Garrison's market-leading managerial accounting content, but have been bothered by the debits and credits included in the book.

It includes the same coverage of managerial accounting topics such as relevant costs for decision making, capital budgeting decisions, and segment reporting and decentralization without the journal entries. The job-order costing chapter has been extensively rewritten to remove all journal entries. Furthermore, the chapters dealing with process costing, the statement of cash flows, and financial statement analysis have been dropped to enable professors to focus their attention on the bedrocks of managerial accounting - planning, control, and decision making.
:: สารบัญ
Chapter 1 Managerial Accounting and the Business Environment
Chapter 2 Managerial Accounting and Cost Concepts
Chapter 3 Cost Behavior : Analysis and Use
Chapter 4 Cost-Volume-Profit Relationships
Chapter 5 Systems Design : Job-Order Costing
Chapter 6 Variable Costing : A Tool for Management
Chapter 7 Activity-Based Costing : A Tool to Aid Decision Making
Chapter 8 Profit Planning
Chapter 9 Flexible Budgets and Performance Analysis
Chapter 10 Standard Costs and Operating Performance Measures
etc.