รูปภาพสินค้า รหัส8858902400372
8858902400372
มารู้จักกับคำชนิดต่างๆ ในภาษาไทย พร้อมเสริมทักษะและความชำนาญด้วยแบบฝึกหัด พร้อมคำเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400372
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ฝึกทักษะด้านภาษาไทยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้มาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอนประโยค สุภาษิตคำพังเพย เพื่อสร้างเด็กเก่งภาษาไทยต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 มาตราตัวสะกด
บทที่ 2 คำประสม
บทที่ 3 คำพ้องรูป
บทที่ 4 คำพ้องเสียง
บทที่ 5 ตัวการันต์
บทที่ 6 คำอุทาน
บทที่ 7 คำสันธาน
บทที่ 8 คำวิเศษณ์
บทที่ 9 คำบุพบท
บทที่ 10 คำที่ใช้ รร (ร หัน)
บทที่ 11 เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 12 ประโยค
บทที่ 13 สุภาษิตคำพังเพย

- เฉลยแบบฝึกหัด