รูปภาพสินค้า รหัส2228170001728
2228170001728
-
ผู้เขียนRandy Crane

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 3,190.00 บาท
ราคาสุทธิ 3,190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2228170001728
จำนวน: 317 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 240 x 21 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Prentice Hall Ptr 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Image processing, the use of computers to process pictures, has revolutionized the fields of medicine, space exploration, geology, and oceanography, and has become the hottest area in digital signal processing. This book provides a comprehensive introduction to the most popular image processing techniques used today, without getting bogged down in the complex mathematical presentations found in most image processing books and journals. The book covers the hottes t topics in image proessing, including whole chapters on the processing of color images, image warping and morphing techniques, and image compression. The diskette, written in portable C code, provides a "hands-on" introduction to image processing techniques that can be incorporated into the user's applications. For computer programmers and electrical engineers who need to enhance image processing applications.
:: สารบัญ
1. Introduction.
What is image processing? Visual perception. Color representation. Image capture, representation and storage. Image output. The software.

2. Point Processes.
Arithmetic operations. XOR. Look-up tables. Histograms. Contrast Stretching. Intensity transforms.

3. Area Processes.
Convolutions. Blurring. Sharpening. Edge detection. Median filtering. Min/max filtering.

4. Geometric Processes.
Forward and inverse mapping. Interpolation. Scaling. Rotation. Translation. Mirroring.

5. Frame Processes.
Addition. Subtraction. And/or. Average.

6. Image Halftoning.
Introduction to halftoning. Patterning. Dithering. Error diffusion. Beyond bilevel output. Practical considerations when halftoning.

7. Image Transforms.
Introduction to the frequency domain. Discrete fourier transform. Filtering in the frequency domain. Discrete cosine transform.

8. Image Warping and Morphing.
Introduction to 2-dimensional morphing. Spatial transformations. Meshwarp algorithm. Field warping algorithm. Cross dissolve. Practical considerations when morphing.

9. Image Compression.
Introduction to image compression. Run-length encoding. Huffman coding. Modified Huffman coding. Modified READ.LimpelZiv Welch algorithm. Arithmetic coding. JPEG. Other state-of-the-art image compression methods.

Appendix: Image Processing Resources.
Glossary.
Bibliography.
Index.