รูปภาพสินค้า รหัส2228170001384
2228170001384
-
ผู้เขียนLinda Ericksen

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 660.00 บาท
ราคาสุทธิ 660.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2228170001384
จำนวน: 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 275 x 8 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pearson Education, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The book shows students how to customize features of Windows to make it work better for them, and how to change the look and sound of Windows to make computing more enjoyable. (I have been careful to craft the hands-on exercises in these sections so that they can be used in a computer lab.)
Because the Internet is so much a part of today's computing experience, the book shows readers how to set up an Internet connection and use Windows 2000's built-in browser, Internet Explorer. Once students complete the text they will have acquired the knowledge they will need to approach the learning of application programs with confidence.

Most Windows boks assess students' understanding of the material through objective questions at the end of the chapter or through written tests. Students can often answer such questions and still not be able to do the tasks the chapter is meant to teach. Quick, Simple Microsoft Windows 2000 Professional is task-oriented. Unit 2 teaches students how to work with program and capture and print screens. The end-of-chapter projects from that point on make use of screens, and demonstrate that really understand the lesson This applied, task-orientad learning works equally well with on-campus students and with distance learners.
:: สารบัญ
Unit 1 Getting Started
Unit 2 Using Programs
Unit 3 Working with Disks
Unit 4 Working with Files
Unit 5 Working with the Computer,s Hard Disk
Unit 6 Making Windows Work Better for You
Unit 7 Changing the Way Windows Looks and Sounds
Unit 8 Using Internet Explorer and the Active Desktop