รูปภาพสินค้า รหัส2020194313586
2020194313586
-
ผู้เขียนMichael Dean

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 499.00 บาท
ราคาสุทธิ 499.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020194313586
จำนวน: 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 198 x 151 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
English Grammar Lessons is an innovative classroom grammar for upper-intermediate and good mid-intermediate students which combines presentation, explanation, oral practice and written exercises. Each unit contains:

Starting activities
Classroom activities to introduce the grammar topic

Grammar guide
A concise summary of the relevant grammar points

Activities
Communicative classroom activities for extensive practice of the structure or structures

Accuracy practice
Written exercises for classwork or homebook

An edition without an answer key is available.
:: สารบัญ
Unit 1 present progressive and present simple (present time)
Unit 2 Offers, suggestions and asking for advice: will, shall, can etc.
Unit 3 Prepositions of position, movement and time
Unit 4 Past progressive and past simple
Unit 5 Habits: used to, would, will
Unit 6 Question forms and question tags
Unit 7 Present perfect and past simple
Unit 8 Obligation (must), prohibition (mustn't) and commands
Unit 9 Nouns, determiners and pronouns
Unit 10 Present perfect (he has worked) and present perfect progressive (he has been working)
etc.