รูปภาพสินค้า รหัส2010194573929
2010194573929
This course is intended for students of Electrical Engineering and Mechanical Engineering in universities, colleges, and technical schools, and for technicians and engineers.
ผู้เขียนEric H. Glendinning, Norman Glendinning

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 339.00 บาท
ราคาสุทธิ 339.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2010194573929
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 265 x 9 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
This course is intended for students of Electrical Engineering and Mechanical Engineering in universities, colleges, and technical schools, and for technicians and engineers. It can be used for self study in conjunction with the Answer Book.

Student's Book : The Thirty units contain authentic reading and listening passages from a wide variety of sources. The topics have bee chosen to cover areas that are common to both Electrical Engineering and Mechanical Engineering. The course aims to develop all four skills through a series of tasks that encourage students to combine their knowledge of English wit their technical knowledge. The Student's Book contains a comprehensive glossary of important technical terms.

Cassetts : The cassette contains interviews with people studying Engineering or working in the engineering industry.

Answer Book : The Answer Book contains a key to the tasks and exercises, the tapescripts, and useful unit by unit teaching notes.
:: สารบัญ
Unit 1 Engineering-what's it all about?
Unit 2 Choosing a course
Unit 3 Engineering materials
Unit 4 Mechanisms
Unit 5 Forces in engineering
Unit 6 The electric motor
Unit 7 An engineering student
Unit 8 Central heating
Unit 9 Safety at work
Unit 10 Young engineer
, ect.