รูปภาพสินค้า รหัส1379130001010
1379130001010
สรุปเนื้อหาและรวบรวมแบบฝึกหัด ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)
ผู้เขียนภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130001010
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาและรวบรวมแบบฝึกหัดทุกวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งปรนัยและอัตนัย พร้อมแนวข้อสอบท้ายบท และแนวข้อสอบปลายภาค ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ใช้เรียน ใช้สอบ อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน ที่ต้องการเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
:: สารบัญ
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
- วิชาการงานอาชีพ
- วิชาศิลปะ
- แนวข้อสอบปลายภาคเทอม 1 และเทอม 2