รูปภาพสินค้า รหัส1379130000969
1379130000969
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
ผู้เขียนสุจิตรา อภิเมธีธำรง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 149.00 บาท
ราคาสุทธิ 149.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000969
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"สรุปภาษาอังกฤษ ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบน่ารัก ๆ ฝึกอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มความมั่นใจทั้งการเรียนและการสอบตลอดปี ละเอียด ครบถ้วน เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว!
:: สารบัญ
Lesson 1 The Alphabet
Lesson 2 Greeting
Lesson 3 Noun
Lesson 4 Number
Lesson 5 Introduce Yourself
Lesson 6 Verb to be
Lesson 7 Our School
Lesson 8 Color and Shape
Lesson 9 My Family
Lesson 10 Parts of the Body
ฯลฯ