รูปภาพสินค้า รหัส1294877751311
1294877751311
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การลบที่มีผลลบไม่เกิน 20 สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877751311
จำนวน: 96 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 217 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่อิงจาก "ระบบการเรียนแบบคุมอง" ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ออกแบบเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนก้าวไปถึงขีดศักยภาพสุดของตนเอง สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การลบที่มีผลลบไม่เกิน 20 อย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ช่วยสร้างความมั่นใจในทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ซึ่งจูงใจพวกเขาให้สนุกกับการเรียนได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
1. ตารางตัวเลข 1 ถึง 100
2. ตารางตัวเลข 1 ถึง 100
3. แบบฝึกหัดทบทวน การบวกด้วย 1 ถึง 3
4. แบบฝึกหัดทบทวน การบวกด้วย 4 ถึง 6
5. แบบฝึกหัดทบทวน การบวกด้วย 7 ถึง 9
6. แบบฝึกหัดทบทวนการบวก
7. การลบด้วย 1 : 2-1 ถึง 11-1
8. การลบด้วย 1 : 2-1 ถึง 11-1
9. การลบด้วย 1 : 2-1 ถึง 11-1
10. การลบด้วย 1 : 2-1 ถึง 14-1
ฯลฯ