รูปภาพสินค้า รหัส1294877751304
1294877751304
แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การบวกที่มีผลบวกเกิน 20 สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877751304
จำนวน: 96 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่อิงจาก "ระบบการเรียนแบบคุมอง" ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ออกแบบเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนก้าวไปถึงขีดศักยภาพสุดของตนเอง สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานคณิตศาสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้การบวกที่มีผลบวกเกิน 20 อย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ช่วยสร้างความมั่นใจในทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ซึ่งจูงใจพวกเขาให้สนุกกับการเรียนได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
1. การเขียนตัวเลข : 1 ถึง 6
2. การเขียนตัวเลข : 5 ถึง 10
3. การเขียนตัวเลข : 1 ถึง 10
4. การเขียนตัวเลข : 1 ถึง 15
5. การเขียนตัวเลข : 1 ถึง 20
6. ตารางตัวเลข : 1 ถึง 30
7. ตารางตัวเลข : 1 ถึง 50
8. ตารางตัวเลข : 1 ถึง 100
9. ตารางตัวเลข : ถึง 100
10. ตารางตัวเลข : 1 ถึง 100
ฯลฯ