สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833610
9786160833610
สำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ ที่มุ่งมั่นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้เขียนวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, ดร., วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, ดร.
195.00