สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/05/2019 ถึง 01/05/2019

ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส9786169221968
9786169221968
กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก
ผู้เขียนวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์
550.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398846
9786167398846
อธิบายหลักการกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ทฤษฏีทางกฎหมายและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อันเป็นที่มาในการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์
170.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส9786169221968
9786169221968
กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก
ผู้เขียนวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์
550.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398846
9786167398846
อธิบายหลักการกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ทฤษฏีทางกฎหมายและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อันเป็นที่มาในการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์
170.00
1