ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780128146835
9780128146835
-
ผู้เขียนKlaus Brun
7,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131777200
2,835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240805948
1,485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323374576
9780323374576
-
ผู้เขียนKlaus Busam
9,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780415550154
6,465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780824741211
9780824741211
-
ผู้เขียนKlaus-Dieter E. Pawlik
3,225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781506395661
6,500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781933952291
1,660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885520
9786167885520
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเห็นว่า "เป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่เราต้องรู้ภูมิรัฐศาสตร์" เพราะภูมิรัฐศาสตร์ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก แต่ยังช่วยเราเปลี่ยนแปลงโลกด้วย
ผู้เขียนKlaus Dodds (เคลาส์ ดอดด์)
ผู้แปลจิตติภัทร พูนขำ
295.00
1