ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780619216214
3,510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781305107168
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781418837327
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780060763954
985.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070183506
9780070183506
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนJason A. Colquitt, Jeffery A. LePine, Michael J. Wesson
710.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318112
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071323772
9780071323772
ผู้เขียนJason Portnof 
849.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131463974
2,160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131482012
1,755.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132679237
9780132679237
-
ผู้เขียนJASON LEVITT, KAMRAN HUSAIN
1,052.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135064160
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194309240
9780194309240
The Effective Academic Writing series teaches the writing modes, rhetorical devices and languege point required for academic success.
ผู้เขียนJason Davis, Rhonda Liss
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194323482
9780194323482
Step-By-Step Instruction takes students through the complete academic writing process starting at the sentence level and ending with the researched essay.
ผู้เขียนRhonda Liss, Jason Davis
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780195337471
4,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240817002
1,420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321336613
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321443250
9780321443250
-
ผู้เขียนJason Cranford Teague
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321574169
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321620590
9780321620590
-
ผู้เขียนJason D. O'Grady
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323496490
9780323496490
-
ผู้เขียนJason Ko
4,320.00