ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780538753531
9780538753531
-
ผู้เขียนEdward J. VanDerbeck
665.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538812917
1,480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781305087408
9781305087408
ผู้เขียนEdward J. Vanderbeck
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007177981
9780007177981
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007177998
9780007177998
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007178001
9780007178001
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030259821
1,140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070176737
718.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070251618
9780070251618
-
ผู้เขียนEDWARD L.GUBMAN
1,123.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071006071
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071101110
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071226868
9780071226868
Timeless Insights for Planning and Managing 21st - Century Warehouse Operations.
ผู้เขียนEdward Frazelle
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071635325
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071842808
9780071842808
ผู้เขียนEdward Frazelle
3,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099201915
9780099201915
-
ผู้เขียนEDWARD RUTHERFURD
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099580874
9780099580874
ผู้เขียนEdward Falco
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130414458
1,355.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130791870
1,835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130952844
9780130952844
-
ผู้เขียนEDWARD YOURDON, JENNIFER YOURDON
540.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132073165
9780132073165
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world...
ผู้เขียนFrederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck
850.00