ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780230348493
1,120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780590139359
9780590139359
-
ผู้เขียนJill Bennet
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133730576
205.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140203
9786163140203
แนะนำเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
ผู้เขียนพนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล, ผศ. (Panatip Pinijsakkul, Asst. Prof.)
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780074620793
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230240957
1,675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230293816
1,785.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780743273015
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780761952923
4,610.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781137265807
1,565.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781412956475
2,860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318727
9789742318727
Public policy is what public officials within a government, and by extension the citizens they represent, determine in order to address public problems.
ผู้เขียนAweewan Mangmeechai, Asst.Prof.Ph.D
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319144
9789742319144
This book is designed to provide knowledge of multinational corporate finance in the Asia context including an introduction to various type of risks faced by multinational corporations.
ผู้เขียนVesarach Aumeboonsuke, Asst.Prof.Ph.D
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341487
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784404
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123820921
3,520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230200524
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230248946
3,490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230276024
1,340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230290396
9780230290396
ผู้เขียนDamodar Gujarati, Prof.
950.00
1234