ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780495016175
1,085.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495119920
9780495119920
International Student Edition.
ผู้เขียนCecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495557968
1,120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524124
9789814524124
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการและความรู้ทางชีววิทยาแล้ว ยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนCecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524988
9789814524988
มีโครงสร้างที่ทำให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการ และความรู้ทางชีววิทยาแล้วยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนLisa Starr, Christine A. Evers, Cecie Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
395.00
1