ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780143115687
9780143115687
-
ผู้เขียนGeorge Lakoff
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780226467719
9780226467719
-
ผู้เขียนGeorge Lakoff
1,165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780226468013
9780226468013
-
ผู้เขียนGeorge Lakoff
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781931498715
9781931498715
-
ผู้เขียนGeorge Lakoff
625.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885636
9786167885636
นี่คือคู่มือสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะสำหรับคนที่คิดฝันหรือ จินตนาการถึงสังคมอันก้าวหน้า เพราะการต่อสู้ด้วยการวางกรอบคิดที่เข้มแข็งจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ผู้เขียนGeorge Lakoff (จอร์จ เลคอฟฟ์)
ผู้แปลฐณฐ จินดานนท์
295.00
1