ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780074717660
4,199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071108522
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314404
9780071314404
Introducing...Advertising and Promotion, Global Edition, by Belch and Belch
ผู้เขียนMichael A. Belch, George E. Belch
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259921698
1,455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781260570991
1,500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167060873
9786167060873
เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนGeorge E. Belch, Michael A. Belch
ผู้แปลกมล ชัยวัฒน์, ดร.
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814575119
1,045.00
1