ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780130414458
1,355.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007177981
9780007177981
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007177998
9780007177998
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007178001
9780007178001
-
ผู้เขียนEdward Monkton
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030259821
1,140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070176737
718.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070251618
9780070251618
-
ผู้เขียนEDWARD L.GUBMAN
1,123.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071006071
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071101110
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071226868
9780071226868
Timeless Insights for Planning and Managing 21st - Century Warehouse Operations.
ผู้เขียนEdward Frazelle
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071635325
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071842808
9780071842808
ผู้เขียนEdward Frazelle
3,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099201915
9780099201915
-
ผู้เขียนEDWARD RUTHERFURD
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099580874
9780099580874
ผู้เขียนEdward Falco
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130791870
1,835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130952844
9780130952844
-
ผู้เขียนEDWARD YOURDON, JENNIFER YOURDON
540.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132073165
9780132073165
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world...
ผู้เขียนFrederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132483087
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136135210
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137039548
1,010.00