ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780763778330
9780763778330
This text is designed for the introductory, one-semester course in materials science or as a reference for professional egineers.
ผู้เขียนRobert W. Messler, JR.
4,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780766801714
4,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789732323
9780789732323
-
ผู้เขียนLes Freed, Frank Derfler Jr.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780801988714
11,950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780880229586
9780880229586
-
ผู้เขียนDON ROCHE,JR.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111969806
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133628484
9781133628484
It presents the theory that is necessary for understanding the fundamental concepts of logic design while not overwhelming students with the mathematics of switching theory.
ผู้เขียนCharles H. Roth, Jr., Larry L. Kinney
905.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259010576
9781259010576
In this eighth edition, we continue to build upon the well received features to develop a text that is even more attuned to our objectives.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR.
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259921995
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423902485
9781423902485
This innovative text focuses on the architectures, mathematics, and algorithms that are integral to creating reliable user interfaces.
ผู้เขียนDan R. Olsen, JR.
4,470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781439041741
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781565291058
9781565291058
-
ผู้เขียนDON ROCHE,JR.
489.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781578701049
9781578701049
-
ผู้เขียนRonald W. McCarty, JR.
2,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781584503460
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592005314
9781592005314
-
ผู้เขียนDave Hill Jr., Chad Carrier
1,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781593273897
3,270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781861977168
9781861977168
-
ผู้เขียนRobert H. Waterman, Jr., Tom Peters
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781883577834
9781883577834
-
ผู้เขียนANTHONY POTTS, DAVID H.FRIEDEL,JR.
1,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781934015094
9781934015094
Designed for chemical engineering students and industry professionals, this applications-oriented book shows how to write reusable computer programs.
ผู้เขียนRaul Raymond A. Kapuno, JR.
2,730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169245896
9786169245896
หนังสือเล่มนี้เปิดโปงความโง่เขลา และความหลอกลวงของวอลล์สตรีทอย่างน่าสนุก เพลิดเพลิน และเปี่ยมอารมณ์ขัน
ผู้เขียนFred Schwed Jr. (เฟรด ชเวด จูเนียร์)
ผู้แปลวิรัตน์ รัตนเวชสิทธิ
220.00