ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781859676585
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017301
9786169017301
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิชาเคมี" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนKenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck, George G. Stanley
ผู้แปลอัญชุลี ฉวีราช, ผศ.ดร. , สมศักดิ์ ศิริไชย, ผศ.ดร. , นิศากร ทองก้อน, ดร.
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132272247
9780132272247
-
ผู้เขียนBETSY C.DAVIS
355.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780192749215
9780192749215
-
ผู้เขียนBen Davis
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321227997
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321357502
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470398746
9780470398746
-
ผู้เขียนHoward Anton, Irl Bivens, Stephen Davis
1,085.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470398753
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672315558
1,013.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780739888636
9780739888636
-
ผู้เขียนBeatrice G. Davis
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780750667302
9780750667302
-
ผู้เขียนBernard Davis
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764533600
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764575259
9780764575259
-
ผู้เขียนPeter T. Davis, Barry D. Lewis
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764597305
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780766804937
9780766804937
-
ผู้เขียนBETTY DAVIS JONES
1,935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562763862
9781562763862
-
ผู้เขียนAMIT BHATIANI, OWEN DAVIS, TOM MCGINN
744.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592005031
9781592005031
-
ผู้เขียนLori J.Davis, Sally Beacham
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160843633
9786160843633
จากวิกฤตไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจทำให้มนุษยชาติล่มสลาย สู่สุดยอดนวนิยายระทึกขวัญ
ผู้เขียนDavis Bunn (เดวิส บันน์)
ผู้แปลนพดล เวชสวัสดิ์
279.00
123