ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071494885
9780071494885
-
ผู้เขียนRichard O. Reinhart
2,398.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071624725
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071738576
1,210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072121643
9780072121643
-
ผู้เขียนRICHARD PETERSEN
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072123555
9780072123555
-
ผู้เขียนRICHARD PETERSEN
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077151621
9780077151621
This Book is about methods to effectively produce and distribute the goods and services sold by a company.
ผู้เขียนF Robert Jacobs, Richard B. Chase
1,215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825002
9780078825002
-
ผู้เขียนRICHARD LEE
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780081022641
13,860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099175322
9780099175322
-
ผู้เขียนRICHARD NORTH PATTERSO
327.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099175421
9780099175421
-
ผู้เขียนRICHARD NORTH PATTERSON
297.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099374213
9780099374213
-
ผู้เขียนRICHARD NORTH PETER
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099527114
9780099527114
-
ผู้เขียนRICHARD NORTH
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123704764
9780123704764
The Bayesian network is one of the most important architectures for representing and reasoning with multivariate...
ผู้เขียนRichard E. Neapolitan
2,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123744272
2,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123747495
6,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130117397
9780130117397
-
ผู้เขียนRICHARD T.FROYEN
1,078.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130166296
9780130166296
-
ผู้เขียนRICHARD M.JONES
1,180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130814388
2,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131018167
9780131018167
-
ผู้เขียนRichard A. Bartle
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131273955
720.00