ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780078823947
1,468.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780080451008
3,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123744463
9780123744463
Elasticity: Theory, Applications, and Numberics, Second Edition, provides a concise and organized presentation and development to the linear...
ผู้เขียนMartin H. Sadd
3,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130201300
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130676825
9780130676825
-
ผู้เขียนK. Elayn Martin-Gay
845.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130811530
9780130811530
-
ผู้เขียนMARTIN D.SEYER, STEVEN MCDOWELL
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132074285
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132288002
9780132288002
-
ผู้เขียนK. Elayn Martin-Gay
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132566759
1,165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132737531
9780132737531
For graduate and executive level MIS students, and practicing IS managers.
ผู้เขียนDaniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C Perkins, Carol V. Brown
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132760584
1,015.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133051605
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133942224
629.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135041963
9780135041963
An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition
ผู้เขียนDaniel Jurafsky, James H. Martin
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135078396
920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135093160
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135679180
1,512.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136086109
1,285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136308645
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137069811
1,080.00