ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470403044
9780470403044
The book is filled with worksheets, checklists, and assessments that can be designed to meet any facilitator's particular training needs.
ผู้เขียนKaren Lawson
775.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470741887
2,940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471774549
9780471774549
-
ผู้เขียนKaren Fredricks
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495095149
725.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495101185
9780495101185
Theories of Human Communication, which is now nearly 30 year old, has literally grown up with the field.
ผู้เขียนStephen W. Littlejohn, Karen A. Foss
640.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495602170
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495604211
940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495604297
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495808848
9780495808848
-
ผู้เขียนKaren Hess
965.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780520248076
2,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521126670
9780521126670
-
ผู้เขียนKaren Saxby
629.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521134101
9780521134101
-
ผู้เขียนKaren Saxby
415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521170239
9780521170239
-
ผู้เขียนKaren Saxby
629.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521172813
9780521172813
-
ผู้เขียนKaren Saxby
415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521186940
9780521186940
-
ผู้เขียนKaren Saxby
629.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521188104
9780521188104
-
ผู้เขียนKaren Saxby
415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521748285
9780521748285
Fun for Flyers Second edition is a book of lively preparation material for students taking the Cambridge Young Learners Flyers test.
ผู้เขียนKaren Saxby, Anne Robinson
415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521748568
9780521748568
Fun for Flyers Second edition is a book of lively preparation material for students taking the Cambridge Young Learners Flyers test.
ผู้เขียนKaren Saxby, Anne Robinson
415.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780534638733
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538466639
1,020.00