ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ


    ซีเอ็ด เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ ซีเอ็ด ได้ผลิตขึ้นเองและยังรับจัดจำหน่ายหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับทิศทางของซีเอ็ด โดยขายส่งให้ร้านหนังสือทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งประเทศประมาณ 1,600 ร้าน ขายให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรง และยังจัดจำหน่ายอยู่ประมาณมากกว่า 1,140 ชื่อ และรับจัดจำหน่ายให้กับสำนักพิมพ์อื่นอีกประมาณมากกว่า 4,800 ชื่อ และเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
    หากท่านมีความประสงค์ให้ ซีเอ็ด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหนังสือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
    โทร 0-2826-8222 กด 7
    e-mail Distribute@se-ed.com