สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/12/2021 ถึง 01/12/2021

ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802166
9786160802166
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ผู้เขียนธารีทิพย์ ทากิ, ผศ.
160.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124168
9789742124168
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่
ผู้เขียนสุพจน์ กฤษฎาธาร, ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
180.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส9780137034963
9780137034963
Now in its ninth edition, Consumer Behavior goes beyond the discussion of why people buy things and explores how products, services...
ผู้เขียนMichael R. Solomon
940.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802166
9786160802166
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ผู้เขียนธารีทิพย์ ทากิ, ผศ.
160.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส9780137034963
9780137034963
Now in its ninth edition, Consumer Behavior goes beyond the discussion of why people buy things and explores how products, services...
ผู้เขียนMichael R. Solomon
940.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124168
9789742124168
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่
ผู้เขียนสุพจน์ กฤษฎาธาร, ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
180.00
1