สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/12/2021 ถึง 01/12/2021

ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส9786168235003
9786168235003
สรุปหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจีสติกส์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสอดแทรกกรณีศึกษา ทำให้อ่านสนุก ไม่น่าเบื่อ คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องโลจิสติกส์มาก่อนก็สามารถเข้าถึงได้
ผู้เขียนสุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
295.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123635
690.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348073
650.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873908
370.00
7
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873847
300.00
8
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329826
280.00
9
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430557
100.00
10
รูปภาพสินค้า รหัส9786168235003
9786168235003
สรุปหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจีสติกส์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสอดแทรกกรณีศึกษา ทำให้อ่านสนุก ไม่น่าเบื่อ คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องโลจิสติกส์มาก่อนก็สามารถเข้าถึงได้
ผู้เขียนสุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
295.00
11
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430557
100.00
12
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329826
280.00
13
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873847
300.00
14
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873908
370.00
15
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
16
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
17
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348073
650.00
18
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123635
690.00
1