สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/12/2022 ถึง 01/12/2022

ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329826
280.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801589
9786160801589
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123635
690.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348073
650.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123632
9789745123632
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการปฏิบัติ
ผู้เขียนดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
185.00
7
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
8
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590440
9786165590440
สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการการผลิตและการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนฐิติมา ไชยะกุล
195.00
9
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432810
9789744432810
เมื่อพนังงานทุกระดับชั้นร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อลดความสูญเสีย ของหน้างานผลิตให้เป็น " ศูนย์ " เมื่อนั้น บริษัทก็จะเข็มแข็งอย่างแท้จริง
ผู้เขียนKinjiro Nakano
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, ผศ.ดร.
230.00
10
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434081
9789744434081
หัวใจสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้
ผู้เขียนพิภพ ลลิตาภรณ์, รศ.
180.00
11
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348714
350.00
12
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329826
280.00
13
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348714
350.00
14
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434081
9789744434081
หัวใจสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้
ผู้เขียนพิภพ ลลิตาภรณ์, รศ.
180.00
15
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432810
9789744432810
เมื่อพนังงานทุกระดับชั้นร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อลดความสูญเสีย ของหน้างานผลิตให้เป็น " ศูนย์ " เมื่อนั้น บริษัทก็จะเข็มแข็งอย่างแท้จริง
ผู้เขียนKinjiro Nakano
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, ผศ.ดร.
230.00
16
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590440
9786165590440
สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการการผลิตและการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนฐิติมา ไชยะกุล
195.00
17
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
18
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123632
9789745123632
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการปฏิบัติ
ผู้เขียนดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
185.00
19
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348073
650.00
20
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
12