สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/09/2021 ถึง 01/09/2021

จำนวนอันดับขายดี:  
ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส9798182741804
9798182741804
The Most Complete and Up-to-date Collection of Model Business Correspondence for Every Conceivable Occasion
ผู้เขียนRobert W.Bly
295.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส9780071238236
670.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส9780071635325
760.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส9780071762533
1,080.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส9780470876411
9780470876411
ผู้เขียนAlexander Osterwalder
1,230.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส9780553384260
9780553384260
ผู้เขียนWilliam Ury
750.00
7
รูปภาพสินค้า รหัส9781119651543
700.00
8
รูปภาพสินค้า รหัส9781950665945
9781950665945
ผู้เขียนTaylor Scott
1,100.00
9
รูปภาพสินค้า รหัส9786164851504
9786164851504
อะไรเป็นทิศทางที่องค์กรมุ่งไป และจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ และจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร..
ผู้เขียนกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
240.00
10
รูปภาพสินค้า รหัส9786167060897
9786167060897
ศาสตร์ใหม่ เพื่อชี้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้เขียนJoseph Grenny, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron McMillan, Al Switzler
ผู้แปลพรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
225.00
11
รูปภาพสินค้า รหัส9786168109045
9786168109045
หนังสือเล่มนี้จะเฉลยทุกอย่างเกี่ยวกับ "โลกอนาคต" ใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมคุณไม่ให้ตกยุคและรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง
ผู้เขียนAlec J. Ross
ผู้แปลบดินทร์ พรพิลาวัณย์
320.00
12
รูปภาพสินค้า รหัส9786168187135
9786168187135
มาร่วมค้นหาความหมายของชีวิต สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ และเปลี่ยนโลกไปพร้อมกัน
ผู้เขียนCraig Kielburger (เครก คีลเบอร์เกอร์), Holly Branson (ฮอลลี แบรนสัน), Marc Kielburger (มาร์ก คีลเบอร์เกอร์)
ผู้แปลวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
445.00
13
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124427
9789742124427
ทำไมเขาจึงต้องซื้อของจากเรา คำตอบก็คงอยู่ที่ "ความได้เปรียบในการแข่งขัน"
ผู้เขียนดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
250.00
14
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126162
9789742126162
เชื่อมการประเมินผลงานเข้ากับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เขียนณรงค์วิทย์ แสนทอง
175.00
15
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126681
9789742126681
รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจในการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่มีประสิทธิผล
ผู้เขียนบุญเลิศ วัจจะตรากุล, ผศ.ดร.
180.00
16
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127497
9789742127497
พื้นฐานทางลักษณะแนวคิด และกระบวนการทางการตลาด การวิเคราะห์สถาณการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ส่วนประสมทา
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. , ฐิตินันท์ วารีวนิช, ดร.
185.00
17
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127527
9789742127527
52 เคล็ดวิชา นำพาธุรกิจ แค่เคล็ดเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้...อย่างไม่น่าเชื่อ
ผู้เขียนJon Smith (จอน สมิท)
ผู้แปลเฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล
180.00
18
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128661
9789742128661
เรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับของการนำเสนอ สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังอย่างไม่รู้ลืม
ผู้เขียนMark Barnes, Mary-Jane Barnes
ผู้แปลภิเษก ชัยนิรันดร์, ดร.
170.00
19
รูปภาพสินค้า รหัส5522840191410
5522840191410
ภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้
800.00
20
รูปภาพสินค้า รหัส5522840191427
5522840191427
อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้ามันเป็นเหตุผลทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิม
900.00