ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784428
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784459
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784473
9789747784473
พัฒนาไวยากรณ์ เพิ่มพูนคำศัพท์ เรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอน เสริมการเขียนให้สละสลวย เน้นศิลปะการพูดอย่างได้ผล
ผู้แปลปราณี ธนะชานันท์, รศ. , นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ นาวายุทธ, วลีพร หวังซื่อกุล, พีริยา พงษ์สาริกัน
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784503
9789747784503
พบวิธีชะลอวัยให้สดใสและกันโรคภัยทั้งมวลด้วยกิจวัตร ที่ทำง่ายๆแต่เห็นผลรวดเร็วทันใจ
ผู้เขียนDavid L. Katz, M.D., Debra L. Gordon
ผู้แปลนุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, กิจจา ฤดีขจร, น.พ. , อรวรรณ นาวายุทธ, แสงโสม บุณยศักดิ์
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784541
9789747784541
รวมสรรพคุณอาหารต้านโรค และ 75 สูตรอาหารครบคุณค่าโภชนบำบัด ครอบคลุมตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงมะเร็งร้าย
ผู้เขียนAllison Cleary, Dworkin-McDaniel, Debra Gordon, Dorothy Foltz-Gray, Timothy Gower
ผู้แปลกิจจา ฤดีขจร, น.พ. , นิทราพร รุจนวิศาล, ท.ญ., นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, อรยา เอี่ยมชื่น, อรวรรณ นาวายุทธ
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784602
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165156196
9786165156196
วิธีคิด ควมเชื่อ หรือแนวทางการบริหารบริษัทที่ค่อนข้าง "แตกต่าง" กับบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เรื่องกลยุทธ์ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
ผู้เขียนEric Schmidt (เอริก ชมิดท์), Jonatha Rosenberg (โจนาธาน โรเซนเบิร์ก), Alan Eagle (อแลน อีเกิล)
ผู้แปลณงลักษณ์ จารุวัฒน์, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061436
9786167061436
ชนชั้นนำผู้ทรงอำนาจอิทธิพล กับโลกที่พวกเขาสร้างสรรค์
ผู้เขียนDavid Rothkopf (เดวิด รอธคอพฟ์)
ผู้แปลอรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784527
1,890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784572
1,890.00
1