ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781133191315
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781285427102
9781285427102
ผู้เขียนPhilip J. Pratt
1,425.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071084215
1,438.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071105941
1,395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071138451
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220729
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071232050
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071270977
9780071270977
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนDavid Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi
1,294.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071762540
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072224559
9780072224559
-
ผู้เขียนAlan Yeung, Nicholas Pang, Philip Stephenson
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099507130
9780099507130
-
ผู้เขียนPhilip Ball
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099700517
9780099700517
-
ผู้เขียนPHILIP KERR
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780124158917
9780124158917
-
ผู้เขียนPhilip Kosky
3,370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130175991
9780130175991
-
ผู้เขียนPAUL G.KEAT, PHILIP K.Y.YOUNG
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131001350
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131105393
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131212763
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131234390
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131273122
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131968790
9780131968790
-
ผู้เขียนGary Armstrong, Philip Kotler
720.00