ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885544
9786167885544
หนังสือเล่มนี้จะนำทางสู่การหาคำตอบว่า เสรีภาพ ในการแสดงออกมีความสำคัญอย่างไรต่อพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ ตรงไหนคือเส้นแบ่งของเสรีภาพและคุณค่าอื่นที่ควรรักษาไว้ รวมไปถึง อนาคตของเสรีภาพในการแสดงออก ฯลฯ
ผู้เขียนNigel Warburton (ไนเจล วอร์เบอร์ตัน)
ผู้แปลจอมพล พิทักษ์สันตโยธิน
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169306887
9786169306887
หนังสือเล่มนี้จะทลายกำแพงที่กั้นขวางปรัชญาไว้เพียงในโลกของนักปรัชญา และแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเปรียบดัง "กุญแจ" สู่ความจริงแห่งชีวิต ทว่าเบื้องหลังประตูบานนั้นหาใช่คำตอบตายตัว...
ผู้เขียนNigel Warburton (ไนเจล วอร์เบอร์ตัน)
ผู้แปลปราบดา หยุ่น, รติพร ชัยปิยะพร
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326230
1,638.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780080969305
2,270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194601269
9780194601269
Inside Writing is a five-level academic writing course that develops students’ writing skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List.
ผู้เขียนJennifer Bixby, Nigel A. Caplan
610.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194756310
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194756426
410.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273731603
1,425.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323678032
4,320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470012260
9780470012260
-
ผู้เขียนNigel Chapman
2,925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470012277
9780470012277
International Student Edition
ผู้เขียนNigel Chapman, Jenny Chapman
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470060896
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470512166
9780470512166
-
ผู้เขียนNigel Chapman, Dr.
920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470858905
9780470858905
-
ผู้เขียนJenny Chapman, Nigel Chapman
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471950714
9780471950714
-
ผู้เขียนNIGEL CHAPMAN
1,052.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780596009281
1,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672328770
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780702053085
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780750648547
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780895775764
705.00
12