ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780123745149
9780123745149
Programming Language Pragmatics addresses the fundamental principles at work in the most important contemporary languages...
ผู้เขียนMichael L. Scott
2,300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780124104099
9780124104099
ผู้เขียนMichael L. Scott
3,780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780126339512
9780126339512
-
ผู้เขียนMichael L. Scott
1,300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071288439
1,439.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077140878
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321669995
9780321669995
Essentials of Genetics is written for courses requiring a text that is shorter and more basic than its more comprehensive companion, Concepts of Genet
ผู้เขียนMichael A. Palladino, Charlotte A. Spencer, Michael R. Cummings, William S. Klug
1,365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321795786
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324225327
1,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470046739
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780547338774
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780547365718
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780547365879
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780547365893
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780619213473
3,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764569203
625.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781572319455
2,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781572319585
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749965054
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205692699
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789730282
1,440.00