ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780155062603
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205008063
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205647309
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205922468
1,195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495833253
2,585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111342760
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781285870274
9781285870274
ผู้เขียนJay M. Shafritz
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814780209
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070212329
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070276390
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070727045
9780070727045
-
ผู้เขียนJAY RANADE, SABA ZAMIR
1,223.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070920750
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077154509
9780077154509
Designed to help students use tools from intermediate microeconomics, game theory, and industrial organization to make sound managerial decisions.
ผู้เขียนMichael R. Baye, Jeffrey T. Prince, Jay Squalli
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780128154816
7,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131209756
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131230132
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131474666
585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131579613
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131580176
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131730038
3,958.00