ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433015
9789744433015
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เบื้องต้น งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนรายละเอียดของพลัง
ผู้เขียนไกรพัฒน์ จีนขจร, ผศ.ดร.
150.00
1