ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789743421228
9789743421228
การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรได้ไม่ยาก แต่ต้องทำอย่างเข้าใจเหมาะกับวัฒนธรรมขององค์กรและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ผู้เขียนสุประภาดา โชติมณี
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747783162
90.00
1