ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส8051110000352
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630007
9786167630007
โปรเเกรมสร้างเเละจัดการฐานข้อมูล ฉบับสมบูรณ์
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630014
9786167630014
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการประมวลผลคำ หรือ การพิมพ์เอกสาร ตั้งแต่การพิมพ์เอกสารแบบง่ายๆ ไปจนถึงการจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630021
9786167630021
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการคำนวณในลักษณะของตารางงาน เช่น งานทางด้านบัญชี, งานทางด้านการตลาด, หรืองานทางด้านสถิติที่ต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630038
9786167630038
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการนำเสนอข้อมูล เช่น การพรีเซ็นต์งานในที่ประชุม, การฉายภาพประกอบการสัมมนา, หรือการรายงานหน้าชั้นเรียน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630045
9786167630045
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการจัดการฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ, การเรียกใช้, การคัดกรอง, การจัดทำแบบฟอร์มและรายงาน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630052
9786167630052
เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทัันที
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630069
9786167630069
สร้างและตกแต่งงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630083
9786167630083
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
92.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630106
9786167630106
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630113
9786167630113
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630120
9786167630120
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ Excel 2013 ในการทำงานในลักษณะของตารางคำนวณ ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027706
9786169027706
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บยอดนิยม กระชับ เข้าใจง่าย ทำตามได้ทันที
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027737
9786169027737
ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่พัฒนาต่อจากวินโดวส์วิสต้า
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027744
9786169027744
เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 แบบเต็มรูปแบบ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027751
9786169027751
เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดชองไมโครซอฟท์ที่มาพร้อมกับหน้าตาที่สวยงามน่าใช้งานได้อย่างมีความสุข
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027768
9786169027768
โปรแกรมสร้างและจัดการตารางคำนวณ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169027782
9786169027782
โปรแกรมสร้างและจัดการงานนำเสนอ ฉบับสมบูรณ์
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741679584
9789741679584
โหลดไฟล์หลากหลายจากเน็ต ริปไฟด์จากแผ่น แปลงไฟล์หลากหลายชนิด ไรท์แผ่นทุกชนิดได้ดั่งใจ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747654097
160.00
123