ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789748325712
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748506616
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805099
9786160805099
เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ผู้เขียนสมศักดิ์ สุโมตยกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818082
9786160818082
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสมศักดิ์ สุโมตยกุล
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822379
9786160822379
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ
ผู้เขียนสมศักดิ์ สุโมตยกุล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040429
9786162040429
เหมาะสำหรับนักศึกษา นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162751141
9786162751141
แนะนำวิธีทำให้คนรัก ศรัทธา เชื่อถือเชื่อมั่น นำไปสู่ความสำเร็จอีกระดับ
ผู้เขียนสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช, ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167013305
9786167013305
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อการเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส
ผู้เขียนสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167013565
9786167013565
พึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกคนล้วนคิดว่าตัวเองนั้นสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงควรเคารพความคิดและสิทธิส่วนบุคคลของคนทุกคน
ผู้เขียนสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช, ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169087458
9786169087458
นักปราชญ์ นักคิด นักการศึกษา นักการเมืองการทหาร นักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยังทันยุคทันสมัยถึงทุกวันนี้
ผู้เขียนสมศักดิ์ อัมรินทร์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127749
9789742127749
- สรุปมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง - สรุปแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ - ครอบคลุมเนื้อหาการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 100%
ผู้เขียนสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, ดร.
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319847
9789742319847
อธิบายถึงพัฒนาการของแนวคิดอย่างละะเอียด พร้อมทั้งอภิปรายถกเถียงเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการถ่วงดุลอำนาจในระบอบเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมฯ
ผู้เขียนสมศักดิ์ สามัคคีธรรม, รศ.ดร.
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742580261
9789742580261
เก็บตกวาทะ คำศัพท์ ข้อคิดคำคมภาษาอังกฤษจากหนังและการ์ตูนยอดเยี่ยมของฮอลลีวูด
ผู้เขียนสมศักดิ์ บุญเลิศ (คนเมืองแปล)
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434890
9789744434890
อัดเเน่นด้วยรูปภาพ กระบวนการผลิตเหล็ก การออกเเบบร่องลูกรีด รายละเอียดการคำนวณ เเละผังโรงงาน มากกว่า 10 โรงงาน
ผู้เขียนสมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745120228
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127128
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745340350
9789745340350
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ
ผู้เขียนสมศักดิ์ สุโมตยกุล
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345935
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748141688
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748325149
200.00
12